Beiratkozás 2017/2018. tanévre

Hit Gyülekezete tájékoztató

Elsős tanító nénik

Kedves Édesanyák és Édesapák!

„Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye”

/Örkény István/

 A mi feladatunk az, hogy az Örkény István szavaival megfogalmazottakat a leendő első osztályosainkban meghagyjuk és erősítsük.

Azt is tudjuk, hogy az óvodáskor lezárása egyben egy új és kihívásokkal teli időszak kezdetét is jelenti.

Szeretnénk elérni, hogy a hozzánk járó gyermekek minél több sikerélményhez és tudáshoz jussanak egy biztonságot, nyugodt, derűs légkört adó intézményben.

A harmonikus személyiség fejlődéséhez az előzőek mellett szükség van egymás elfogadására, a toleranciára is.
Mindezeken túl fontos feladatnak tartjuk, hogy tanítványaink sokoldalúan képzett, a világ dolgai iránt érdeklődő fiatalokká váljanak.

Ezért a hozzánk beiratkozó gyermekeknek az ismeretszerzés olyan széles palettáját szeretnénk biztosítani, amely mindezeket lehetővé teszi. 

Magas színvonalú nyelvoktatást:

 • emelt angol nyelv oktatása,
 • korai német két tannyelvű oktatás

Kiemelten foglalkozunk a matematikai ismeretek, a logikus gondolkodás elsajátításával, fejlesztésével:

 • emelt óraszámú oktatás
 • táblajátékok – szakkör
 • „Matematika a mindennapokban” – szakkör

A művészetek terén több irányban is képezzük tanítványainkat, változatos formában. /rajz, ének-zene, dráma/.

Az egészséges életre nevelést a mindennapos testnevelés bevezetésének segítségével változatosan valósítjuk meg:

 • tanítványaink első – második évfolyamon néptánc-oktatásban részesülnek
 • második – harmadik évfolyamon bevezettük az úszásoktatást, melynek megvalósításához önkormányzatunk segítségét is megkaptuk

A praktikus ismeretek elsajátítását már ebben a tanévben elkezdtük, melyet a következőkben még kiemeltebben fogunk kezelni:

 • a lányoknak főzőkonyhák kialakítása segíti a gyakorlati tapasztalataik elmélyítését
 • tanulói műhelyünkben a fiúk találkoznak azokkal az ismeretekkel, melyek felnőtt korukban is hasznosak lesznek

Mai világunk már elképzelhetetlen az informatika jelenléte nélkül, éppen ezért számunkra is nagyon fontos, hogy ezeket a lehetőségeket minél szélesebb körben kihasználjuk.

Ennek alapjait nagyban megteremti jelenlegi hátterünk is:

 • jól felszerelt informatika termekkel rendelkezünk
 • nyelvi laborjainkban az oktató munka segítését számítógép parkunk is elősegíti
 • rendelkezünk tanulói laptopokkal is
 • tantermeink többségében megtalálhatók az interaktív táblák
 • gyakorlati ismeretek elsajátítását segítik a rendszergazdáink bevonásával megvalósuló szakköreink

Iskolánk felszereltségét, otthonosságát folyamatosan tudjuk javítani az elmúlt években elnyert pályázati összegekből. 

Bízunk abban, hogy a leírtak felkeltették érdeklődésüket és a 2017/2018-os tanévtől mindezekről Önök is személyesen fognak meggyőződni.

„ A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.”

/kínai közmondás/

Mi ezt az ajtót szeretettel és várakozással telve kinyitottuk, és reméljük, hogy Önök és gyermekeik belépnek rajta.

 

Molnárné Kiss Mária
intézményvezető

LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓ NÉNIK 2017/2018-AS TANÉVBEN:

Dobi Istvánné
Papné Tóth Ildikó

Nádasdi Lászlóné
Szeifertné Dobi Ilona

Vértesiné Tar Márta
Császi Istvánné

Szilágyi Szilvia Nóra
Zilah Éva Edit

Kovács –Jenet Éva
Pinczés Marianna

Tájékoztató!

Tisztelt iskolaválasztók! Kedves érdeklődő szülők!

Iskolánk jobb megismerése érdekében szeretnénk néhány olyan, a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő szakmai információval szolgálni, mely utat mutat a tanulók fejlesztésére irányuló törekvéseinkről.

A nagyobb, olvashatóbb méretért kattintson a képre.

A nagyobb, olvashatóbb méretért kattintson a képre.

 

Bocskai István Tagintézmény galériájához kattintson a képre.

Bocskai István Tagintézmény galériájához kattintson a képre.

 

Kalmár Zoltán Tagintézmény galériájához kattintson a képre.

Kalmár Zoltán Tagintézmény galériájához kattintson a képre.

 

Dózsa György Székhelyintézmény galériájához kattintson a képre.

Dózsa György Székhelyintézmény galériájához kattintson a képre.

Suli-kóstolgató