Tájékoztató diákigazolvány igényléshez

Beíratáshoz szükséges dokumentumok

Melléklet ide kattintva letölthető pdf formátumban.
3. számú melléklet – Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról
2. számú melléklet – Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

Beiratkozás 2017/2018. tanévre

Hit Gyülekezete tájékoztató

Elsős tanító nénik

Kedves Édesanyák és Édesapák!

„Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye”

/Örkény István/

 A mi feladatunk az, hogy az Örkény István szavaival megfogalmazottakat a leendő első osztályosainkban meghagyjuk és erősítsük.

Azt is tudjuk, hogy az óvodáskor lezárása egyben egy új és kihívásokkal teli időszak kezdetét is jelenti.

Szeretnénk elérni, hogy a hozzánk járó gyermekek minél több sikerélményhez és tudáshoz jussanak egy biztonságot, nyugodt, derűs légkört adó intézményben.

A harmonikus személyiség fejlődéséhez az előzőek mellett szükség van egymás elfogadására, a toleranciára is.
Mindezeken túl fontos feladatnak tartjuk, hogy tanítványaink sokoldalúan képzett, a világ dolgai iránt érdeklődő fiatalokká váljanak.

Ezért a hozzánk beiratkozó gyermekeknek az ismeretszerzés olyan széles palettáját szeretnénk biztosítani, amely mindezeket lehetővé teszi. 

Magas színvonalú nyelvoktatást:

 • emelt angol nyelv oktatása,
 • korai német két tannyelvű oktatás

Kiemelten foglalkozunk a matematikai ismeretek, a logikus gondolkodás elsajátításával, fejlesztésével:

 • emelt óraszámú oktatás
 • táblajátékok – szakkör
 • „Matematika a mindennapokban” – szakkör

A művészetek terén több irányban is képezzük tanítványainkat, változatos formában. /rajz, ének-zene, dráma/.

Az egészséges életre nevelést a mindennapos testnevelés bevezetésének segítségével változatosan valósítjuk meg:

 • tanítványaink első – második évfolyamon néptánc-oktatásban részesülnek
 • második – harmadik évfolyamon bevezettük az úszásoktatást, melynek megvalósításához önkormányzatunk segítségét is megkaptuk

A praktikus ismeretek elsajátítását már ebben a tanévben elkezdtük, melyet a következőkben még kiemeltebben fogunk kezelni:

 • a lányoknak főzőkonyhák kialakítása segíti a gyakorlati tapasztalataik elmélyítését
 • tanulói műhelyünkben a fiúk találkoznak azokkal az ismeretekkel, melyek felnőtt korukban is hasznosak lesznek

Mai világunk már elképzelhetetlen az informatika jelenléte nélkül, éppen ezért számunkra is nagyon fontos, hogy ezeket a lehetőségeket minél szélesebb körben kihasználjuk.

Ennek alapjait nagyban megteremti jelenlegi hátterünk is:

 • jól felszerelt informatika termekkel rendelkezünk
 • nyelvi laborjainkban az oktató munka segítését számítógép parkunk is elősegíti
 • rendelkezünk tanulói laptopokkal is
 • tantermeink többségében megtalálhatók az interaktív táblák
 • gyakorlati ismeretek elsajátítását segítik a rendszergazdáink bevonásával megvalósuló szakköreink

Iskolánk felszereltségét, otthonosságát folyamatosan tudjuk javítani az elmúlt években elnyert pályázati összegekből. 

Bízunk abban, hogy a leírtak felkeltették érdeklődésüket és a 2017/2018-os tanévtől mindezekről Önök is személyesen fognak meggyőződni.

„ A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.”

/kínai közmondás/

Mi ezt az ajtót szeretettel és várakozással telve kinyitottuk, és reméljük, hogy Önök és gyermekeik belépnek rajta.

 

Molnárné Kiss Mária
intézményvezető

LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓ NÉNIK 2017/2018-AS TANÉVBEN:

Dobi Istvánné
Papné Tóth Ildikó

Nádasdi Lászlóné
Szeifertné Dobi Ilona

Vértesiné Tar Márta
Császi Istvánné

Szilágyi Szilvia Nóra
Zilah Éva Edit

Kovács –Jenet Éva
Pinczés Marianna