“Írd meg dalban…” – Dalpályázat felhívás

123

Beiratkozás a 2016/2017-os tanévre

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balmazújvárosi Tankerülete

FELHÍVÁS

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, a Balmazújvárosi Tankerület illetékességi területén működő általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról, a 2016/2017. tanévre.
Tanköteles gyermekét a szülő/gondviselő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozás időpontjai:
2016. április 14. 8:00-19:00 óráig
2016. április 15. 8:00 -19:00 óráig

A beiratkozás helye:
A körzet szerint illetékes, vagy választott iskola székhelye, a
Balmazújvárosi Általános Iskola esetében
4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23.  a könyvtár épülete,

ahova a szülő/gondviselő a tanköteles gyermek felvételét kéri.
Az egyes általános iskolák felvételi körzetéről a szülő/gondviselő tájékozódhat az óvodákban, általános iskolákban.

A beíratáshoz az alábbi dokumentumokat kell a szülőnek/gondviselőnek benyújtani, bemutatni:
1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított hatósági igazolványok (lakcímkártya, a gyermek születési anyakönyvi kivonata)
2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás(ok), amelyek az alábbiak lehetnek:
• óvodai szakvélemény,
• nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
• sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
• tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén: regisztrációs igazolás, vagy tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya
• nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
• nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (kötelező melléklet, mely letölthető az iskola honlapjáról, vagy beszerezhető az óvodában)
Abban az esetben, ha a tanköteles tanuló a tankötelezettségét külföldön kezdi meg, ennek a tényét az illetékes járási hivatalnak kell bejelenteni! (Nkt. 91.§)

A diákigazolvány igényléshez szükséges a fényképpel ellátott adatlap, melyet beiratkozás előtt az okmányirodában kell elkészíttetni. A diákigazolvány igénylés ingyenes.

A tanköteles korú gyermekének beíratását elmulasztó szülő ellen szabálysértési eljárás kezdeményezésére is jogi lehetőség van. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló tanköteles gyermeket az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.

Éles Béláné sk.
mb. tankerületi igazgató
beiratkozás

5-5 4-4

Suli-kóstolgató

Névtelen

Hit-és erkölcstan oktatása

Kedves Szülők!

Intézményünk 2016. március 9-én 17:30 órai kezdettel tájékoztatást tart a leendő első és ötödik osztályos gyermekek szülei számára a hit- és erkölcstan oktatás nyújtotta lehetőségekről.

A tájékoztató helyszíne:
Balmazújvárosi Általános Iskola Székhelyintézmény
Dózsa György utca 17-23.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Az intézmény vezetősége

Ebéd hátralék befizetés

Tisztelt Szülők!

A hátralékot 2015.11.02-án 10-16-ig lehet befizetni a Városgazdálkodás (Vasút sor 1/a.) irodájában.

Megértésüket köszönjük!